TARIEVEN

.... 

     Consult

 

30 minuten

60 minuten

     Bowen

€ 64,00

 

 

     Massage

 

€ 32,50

€ 59,00

  • Tarieven per 1 januari 2023.
  • Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht, tenzij 24 uur van te voren afgezegd................
....

 

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de Bowen behandelingen geheel of gedeeltelijk.
Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten), het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

 

Alle therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging “Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten” (NVST) en het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Een klacht dient u altijd te melden bij de therapeut, zodat we samen kunnen zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot overeenstemming dan kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging NVST (www.nvst.nl) of CAT (www.catcollectief.nl) en voor het tuchtrecht van RBCZ tot de stichting TCZ Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

Het stappenplan bij een klacht:

  1. Ga in gesprek met de therapeut. 
  2. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen via de beroepsvereniging NVST (www.nvst.nl), of rechtstreeks. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling. Telefoon: 085-4874012. Post: Quasir, t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA Meppel. U kunt ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris van GAT (www.gatgeschillen.nl).
  3. Indien stap 3 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil of GAT geschillen inschakelen. Dit gaat via de klachtenfunctionaris. Een geschillencommissie doet een passende en bindende uitspraak.

De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).